Terms of Service
เงื่อนไขการใช้บริาการ

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์รวยวีดีโอ

โดยเว็บไซต์รวยวีดีโอ เป็นเว็บไซต์ “ผู้ให้บริการ” ในชื่อเว็บไซต์ https://www.ruay.video (“เว็บไซต์รวยวีดีโอ”) ซึ่งเป็นเว็บที่มีการทำการขายสินค้าซึ่งอยู่ในรูปแบบการบริการการขายบนเว็บไซต์ดังกล่าวหรือจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์รวยวีดีโอ ขายบนเว็บไซต์ดังกล่าวหรือจะเรียกว่า “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าคือบริษัทในเครือของเว็บไซต์รวยวีดีโอ

1. การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ และถือว่าคุณได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อคุณใช้บริการสั่งซื้อสินค้า เรานอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

2. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ

ทางเราขอให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบมีสิทธิในการได้ผลประโยชน์แต่ละรายการที่รวยวีดีโอได้จัดทำ หรือทำการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ลงทะเบียนใช้บริการก่อนอันแรก เพื่อถือสิทธิประโยชน์ตามรายที่เรากำหนด

3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร “นโยบายความเป็นส่วนตัว

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

ระหว่างการสั่งซื้อสินค้าของเว็บ ruay.video นี้จะทำการสั่งซื้อผ่าน Line หรือผ่านเว็บไซต์กับเรา โดยปกติทางระบบเราจะขอให้คุณสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีคุณ ซึ่งจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวไว้เป็นความลับและไม่ทำการเปิดเผยผู้ใดทราบ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถติดต่อผ่านทีมงานแจ้งหลังบ้านได้ทันที หรือทำการกดเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ถ้าเกิดมีความเสียหายใดๆ ในด้านระบบอันเนื่องจากการที่รหัสผ่านส่วนตัวถูกเปิดเผยจะทางเว็บไซต์ ruay.video จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

โดยปกติทางเว็บไซต์รวยวีดีโอจะมีการปกปิดข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ชื่อ, E-mail , เบอร์โทร หรือไอดีไลน์ของ “ผู้ใช้บริการ” อย่างปลอดภัยสูงสุด ซึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” หลุดรั่วไหลออกไปจากทางของเว็บไซต์รวยวีดีโอ จะมีการับผิดชอบไปตามปัญหาแต่ละขั้นตอน เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะไม่มีทำการข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” หลุดออกไปอย่างแน่นอน

6. ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”

  • “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการอ่านทำความเข้าใจ และตกลงยอมรับในราคาที่กำหนด ตลอดจนรายละเอียด “สินค้า” และ “บริการ” ก่อนที่จะทำการชำระเงินซื้อ
  • “ผู้ใช้บริการ” มีผลได้รับ “สินค้า” และ “บริการ” เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในการซื้อเพียงผู้เดียว
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการแจ้งให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการที่บริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ

7. ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอสงวนสิทธิ์ขอบเขตการรับผิดชอบในถูกจำกัดแค่เพียงแค่ขั้นตอนการสั่งซื้อ “สินค้า” และ “บริการ” เพียงเท่านั้น

8. การยกเลิกการใช้สินค้า

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และหรือ “บริการ” ของเว็บไซต์ ruay.video ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่าวงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ ruay.video รับเงินที่ได้ชำระแล้วได้ในทันที

9. ในกรณีหากพบปัญหา

เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” หากเกิดคำถามข้อสงสัย หรือพบปัญหาใด ๆ สามารถแจ้งติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected] หรือผ่านช่องทางไลน์

10. ความปลอดภัยของเว็บไซต์และบัญชี

“ผู้ใช้บริการ” จะต้องไม่ละเมิดหรือพยายามฝ่าฝืนความปลอดภัยเว็บไซต์นี้และบัญชีของท่านเอง โดยการละเมิดดังกล่าวอาจจะนำไปสู่ความผิดทางโทษอาญาและ/หรือโทษทางแพ่งโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอันเป็นที่สงสังหรือถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดดังกล่าว โดยจะมีการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบดังกล่าว

11. บททั่วไป

  • เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ให้ใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย
  • ข้อพิพาทหรือการใดๆ ที่เป็นที่สงสัยอันเกิดจากการเข้าถึงและ/หรือใช้แอปพลิเคชันนี้หรือบริการให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลไทย
  • หากข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมายเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นได้ถูกตัดออกจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ ได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ
  • บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือได้รับมอบหมายไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ 

12. TikTok Developer Terms of Service

  • เนื่องจากเว็บไซต์ของเรามีการนำ feed video จาก tiktok มาแสดงในหน้าเว็บไซต์ด้วย Terms of Service จึงอ้างอิงจากที่ทาง tiktok ที่ได้เขียนไว้ทั้งหมดตามลิงก์นี้ https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-row?lang=th